מערכת לאיטום וציפוי חדרים רטובים, גמר טיח מינרלי

המערכת משמשת לאיטום וציפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית צמנטית.


מערכת לאיטום וציפוי חדרים  רטובים, גמר טיח מינרלי

המערכת משמשת לאיטום וציפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית צמנטית כגון בטון, בלוק שחור, בלוק תאי או בלוק פומיס.

יישום המערכת:

הרבצה צמנטית 82: 

הכנת התשתית:
יש להקפיד על 28 יום מסיום יציקת הבטון. יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים למתוכנן.
יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה, יש לקצץ חוטי קשירה, ולהגן על זיון הנראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך. כמו כן, יש לנקות את השטחים משמן, גריז, אבק, מלחים ומי צמנט, ולסתום חורים. יש לשטוף את הרקע 24 שעות לפני תחילת העבודה במים בלחץ גבוה. ברזלים גלויים, או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה), יש למרוח בהרבצה צמנטית 72 כהכנה מקדימה.

הכנת התערובת:
תחילה, שופכים כ- 7.5-8.5 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, ומערבלים במשך 3 דקות בערבל מכני, עד לקבלת עיסה אחידה ונטולת גושים. ממתינים כדקה, ומערבלים שנית במשך 3 דקות. משלב זה החומר
מוכן לעבודה.

אופן היישום:
יש למרוח את החומר על גבי התשתית בעזרת צידו החלק של המלאג' בשכבה אחידה של 5-8 מ"מ. יש להתחיל את אשפרת החומר 24 שעות מסיום היישום (למעט בימי חמסין ובנשוב רוחות עזות שאז יש להתחיל באשפרה עוד באותו היום). במידה ולא מיישמים את שכבת הטיח התרמי ו/או הטיח הצמנטי לאחר 24 שעות, יש לבצע אשפרה בת שלושה ימים (הרטבה במים שלוש פעמים ביום).
יש לבצע את השכבה הבאה (טיח תרמי 86 או טיח צמנטי מתוצרת טמבור) במערכת עד חמישה ימים מתום יישום החומר.

 

טיח צמנטי T38:

תחילה יש לבצע מערכת הרבצה צמנטית 82. לאחר כ 24- שעות יש לבצע אשפרה, ולאחר מכן להתחיל ביישום מערכת טיח צמנטי T38. יש ליישם טיח צמנטי T38 על גבי הרבצה צמנטית סופר לא יאוחר מ 5- ימים מסיום עבודת ההרבצה הצמנטית. העובי שניתן למלא הוא 5-25 מ"מ. ראה תקן קיים 1920 , ותקן 1555 חלק 1. עם סיום מערכת הטיח (14 יום), ניתן ליישם את מערכת הגמר שליכט צבעוני TM (יסוד + עליון).

הכנת התערובת:
תחילה, שופכים כ 7.0- ליטר מים לתוך כלי. לאחר מכן, שופכים את כל תכולת השק באופן הדרגתי, ומערבלים במשך כ 3- דקות בערבל מכני, עד שמתקבלת עיסה אחידה. ניתן לעבוד בשיטה המכנית (התזה). ממתינים כדקה, מערבלים שנית במשך כ 30- שניות, ומשלב זה החומר מוכן.

אופן היישום:
מורחים שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך כדי הידוק החומר לקיר בעזרת מרית ומיד מורחים בעזרת כף טייחים (מאלג') כמויות נוספות, עד קבלת העובי הרצוי. מיישרים בעזרת סרגל ומרית מתכת, עד קבלת מישוריות אחידה.

 

טיח מינרלי ערבה:

הכנת התערובת:
יש לשפוך תחילה כ 4-5- ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי. למים מוסיפים בהדרגה תוך כדי ערבול את כל תכולת השק.
מערבלים ערבול מכני (במקדחה 400 סל"ד, או במערבל בחש) עד לקבלת עיסה אחידה ונקייה מגושים. לאחר המתנה של 5 דקות מערבלים שנית במשך 3 דקות, ומשלב זה החומר מוכן ליישום. אין להוסיף מים במהלך העבודה. היישום חייב להתבצע בתוך שעה מסיום הערבוב. יש להגן על התערובת מרוח שמש ישירה וגשם. על מנת לקבל אחידות גוון בחזית יש לערבב את כל הכמות הנדרשת לשכבה.

אופן היישום:
שכבה ראשונה: יש למרוח שכבה ראשונה של כ- 2.0 מ"מ בעזרת מלג', ליישר להחליק באופן אחיד ולהמתין ליבוש ( 24 שעות).
שכבה שניה: יש למרוח שכבה שניה בעובי של כ- 2.0 מ"מ. תחילת ההחלקה של שכבת הגמר תתבצע כאשר אין הדבקות של האצבעות. במידה ונדרש עובי גבוה מ- 4 מ"מ מצטבר, יש ליישם כל שכבה נוספת בעובי שלא יעלה על 2 מ"מ. העובי הכולל המצטבר לא יעלה על 8 מ"מ. בעת שימוש בספוג לח יש להשתמש בשני מיכלי מים. מיכל אחד להסרת עודפי הערבה מהספוג ומיכל שני לניקוי הספוג. יש לסחוט את הספוג ולהוריד עודפי מים בסיום ניקוי הספוג. בעת שימוש במלג' נירוסטה יש לנקות בעזרת ספוג לח את המלג'.

מרקמים:
כפרי משופשף – יש לעבור עם ספוג לח לבן בתנועה סיבובית.
מהודק – יש לעבור עם ספוג לח לבן ומייד לאחר מכן עם מלג נירוסטה בתנועה סיבובית עד לקבלת שטח מהודק.
מוחלק - יש לעבור עם ספוג לח לבן ומייד לאחר מכן עם מלג נירוסטה בתנועות סיבוביות חוזרות עד לקבלת משטח חלק.

דגשים ליישום:
חובה להשתמש באותה מנת ייצור עבור כל חזית במבנה • חובה להקפיד ולהשתמש בכמות מים אחידה בכל מנות הערבול
אין ליישם כאשר עומד לרדת גשם ב 24 השעות הקרובות ו/או כאשר הקיר לח, רטוב ו/או כשהטמפרטורה היא מתחת ל 5c או מעל 35c והלחות היחסית מעל 85% . תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר, גם לא בתוספת מים
חוזק הדבקות במתיחה של הרקע והתשתית עבור ערבה לא יהיה קטן מ- 0.3 מגפ"ס.
למתן הגנה משופרת בחדרים רטובים או בסביבה ימית ניתן ליישם מגן אקווה טופ (לפחות לאחר שחלפו 7 ימים מגמר אשפרת הערבה). בעת תיקונים נקודתיים אחרי ייבוש, המראה עלול להיות לא יהיה אחיד • במידה ולא תהיה הקפדה על ההוראות הנ"ל יש לצפות לשונות בגוון ולחוזק מכני מוחלש. יש להקפיד ליישם לפני תחילת הערבה כרכובים עליונים וספי חלונות הכוללים אפי מים שהמרחק ממרכז אף המים ועד פני הקיר הסופיים יהיו 2 ס"מ לפחות.

 

מגן אקווה טופ:

המשטח חייב להיות נקי מכל לכלוך, אבק, שמן, בנזין, דלק וכו, העלולים להפריע להתחברות הצבע. את הניקיון יש לבצע עם מסיר שומנים או דטרגנט ביתי ואח"כ לשטוף היטב עם מים עד לסילוק מוחלט של חומרי הניקוי. יש לערבב היטב את הצבע לפני השימוש ולהוסיף בהדרגה חלק ב' לתוך חלק א' תוך ערבוב מתמיד ויעיל. מומלץ ליישם 2 שכבות לפחות, שעתיים המתנה בין שכבה לשכבה. ללכה השקופה יש באריזה גוון לבנבן- חלבי, אך לאחר הייבוש היא נעשית שקופה.

מוצרים במערכת