מערכת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים

המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית בלוקי גבס.


מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של בלוק גבס. גמר קרמיקה.

המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית בעלת תשתית בלוקי גבס.

יישום המערכת:

בלוק גבס ירוק טמבור + גשר בלוק עמיד במים:

סמנו את קו בנית המחיצה על גבי הרצפה ועל גבי הקיר האנכי באמצעות chalk line – חוט סימון אבקתי. מקמו את פס האיטום על גבי הקיר בהדבקה מינימלית בשלוש נקודות לאורך הפס את השורה הראשונה כל גבי רצפת הבטון יש לבנות בבלוקי בטון, או לצקת חגורת בטון מעל קו הריצוף.

יש לבצע רולקה בחיבור בין הרצפה לבלוק הירוק. יש לאטום את החיבור בין הבלוק השחור לבלוק הגבס באמצעות יריעה בוטילית עם בד פליז או PUFLAX 60 בתום בניית שורת בלוקי הבטון או חגורת הבטון מניחים פס הפרדה שקע-תקע. פס זה מיועד ליצירת מערכת נפרדת ממערכת השלד ולהקטין את השפעת הכוחות הקונסטרוקטיביים והתרמיים בשלד הבניין על המחיצה הנחת בלוק הגבס הראשון תעשה כששקע הבלוק בחלק התחתון 'מתיישב' על תקע פס ההפרדה. ההנחה מתבצעת ללא דבק. הדבק מיושם בשורה הראשונה אך ורק במפגש האנכי של הבלוקים, במריחת המישקים האנכיים של הבלוק. יש לוודא כי הדבקת הבלוקים נעשית באמצעות גשר בלוק עמיד במים. ביצוע חיבור בזווית 90° בין מחיצות בלוקי גבס – לביצוע קיר במפגש בזווית 90° יש לסתת את התקע, לנקות מאבק ולמרוח דבק גשר בלוק עמיד במים במישק האופקי. יש להתרחק כ 0.5 ס"מ מהקצה, למלא בדבק גשר בלוק עמיד במים בחללי הבלוק וליישר את הפינה.

שילוב פתח במחיצה מבלוקי גבס מחייב בדיקה של מידת הדיוק של המשכיות הקיר בעזרת סרגל אלומיניום משני צידי הפתח.
מפגש בלוק גבס עם התקרה - במהלך הנחת שורת הבלוקים העליונה במחיצה יש להדביק פס איטום על התקרה. הנחת שורת הבלוקים האחרונה מתבצע לאחר קבלת מידת החיתוך בהפחתה של כ 2 ס"מ מתחת לפני התקרה. את המרווח שנוצר בין שורת הבלוקים האחרונה לבין התקרה יש למלא בגשר בלוק עמיד במים. לאחר התקשות החומר (כ 45 דקות מרגע מילוי הדבק) יש לבצע חריצה מבוקרת בין המחיצה לתקרה באמצעות סכין או שפכטל (למניעת היווצרות לחצים על המחיצה).

 

יסוד קושר לבלוק גבס:

איטום הקירות יעשה באמצעות יישום יסוד קושר לבלוק גבס )על בסיס טרפנטין( בהתזה או בגלילה. ניתן לדלל עד 30% בטרפנטין מינרלי טמבור.

שרמיק:

אופן היישום:
יש לוודא שהתשתית עליה מיושם הדבק תהיה מפולסת, חלקה ונקיה. יש למרוח שכבה של כ 2-3 ¬ מ"מ על פני המשטח ולהסיר עודפים עם מרית משוננת. יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול מ 3 ¬ מ"ר. יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים בהידוק וסיבוב תוך השארת מרווחים של 3 מ"מ. לאחר ייבוש הדבק (כשבוע) יש למלא את החריצים ברובה CE33 או CE40.

 

רובה CE33 / רובה CE40:

הכנת התשתית:
יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות דבק, לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר

אופן היישום:
יש להוסיף CE33 למים קרים ונקיים ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה, ללא גושים, ובעלת גוון אחיד. ליישום הרובה במישקים יש להשתמש במרית גומי. בעת הדבקת האריחים והכנת המישקים לפני שהדבק או הטיט מתקשים, יש להקפיד כי 2/3 מעובי האריח יהיו נקיים מדבק או טיט. יש למלא את המישקים לעומק המישק באופן מלא. לאחר כ 15- דקות יש לנקות את עודפי הרובה על האריחים באמצעות ספוג לח וסחוט. ניתן לנקות רובה יבשה בעזרת בד רך ויבש. ניתן ללכת על הרצפה (דריכה קלה) לאחר 12 שעות מגמר יישום הרובה, ורק לאחר מכן ניתן להרטיב את הרובה. ב 5- ימים הראשונים מגמר יישום הרובה, יש לנקות את המשטח רק עם מים נקיים וללא כל תוסף אחר. הרובה מגיעה לתכונות ההידרופוביות המקסימליות שלה לאחר כ 5- ימים. ייבוש סופי של המערכת בתוך 7 ימים. יש להקפיד כי ספיגות האריחים לא תעלה על 6% כאמור בת"י 1555 ות"י 314 , ובהתאם להמלצת היצרן. מומלץ לבצע ניסוי על מספר אריחים קודם ליישום. במקרים בהם ספיגות האריח גדולה מ 6%- מומלץ לבצע בדיקה מקדימה של הרובה והאריחים.

מוצרים במערכת