מערכת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של גבס

המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית או בבניה קלה, בעלת תשתית של לוחות גבס.


מערכת טמבור לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בעלי תשתית של לוח גבס. גמר קרמיקה.

המערכת משמשת לאיטום וחיפוי חדרים רטובים בבניה קונבנציונלית או בבניה קלה, בעלת תשתית של לוחות גבס.

יישום המערכת:

קונסטרוקציה + לוח גבס ירוק טמבור + פוליסיל 300:

מסמנים את קו הקיר על גבי הרצפה באמצעות chalk line – חוט סימון אבקתי. מחברים את פס האיטום המפריד למסלול .
לאחר הסימון ממקמים את המסלול ומעגנים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ.
מצמידים פס איטום אל הניצב. מרכיבים את הניצב אל העמודים באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. מצמידים פס איטום אל המסלול שמותקן בתקרה ומעגנים אל התקרה באמצעות מיתדים של טמבור גבס 7/35 וברגי טמבור גבס 5/35 במרחקים של 40 ס"מ. לאחר יצירת מסגרת מסלולים וניצבים בקצוות מרכיבים את הניצבים במרחק של 41 ס"מ זה מזה (מומלץ) או על פי הנחיות תקן 1429. הרכבת לוחות הגבס בגב קונסטרוקציית הקיר (החלק הפונה אל מחוץ לחדר) - מרכיבים את לוחות הגבס הירוק אל הניצבים באמצעות ברגי טמבור גבס 25/35 בהתאם לצורך. הלוח מורכב על גבי מודד מרחק בעובי לוח הגבס בכדי למנוע מגע בין הלוח לרצפה במקרה של רטיבות. מודד המרחק יוצר קו ישר למפגש רציף בין הלוחות.
הרכבת תופסן בידוד – מרכיבים את הסרטים של תופסני הבידוד על גבי הקונסטרוקציה, ומניחים את חומר הבידוד (צמר סלעים / צמר זכוכית). לאחר הנחת הבידוד המחיצה מוכנה לסגירה. מרכיבים את לוחות הגבס באותו אופן שהתקנו אותם לפני כן. יש לבצע רולקה בחיבור בין הרצפה ללוח הגבס הירוק. יש לאטום את החיבור בין הבלוק השחור ללוח הגבס באמצעות יריעה בוטילית עם בד פליז או PUFLAX 60. מכסים את התפרים בין הלוחות ואת ראשי הברגים בפוליסיל 300. לאחר שכבת הכיסוי הראשונה של משחת האיטום מצמידים לתפרים סרט נייר, מלמעלה למטה, ומהדקים כלפי מטה לכל אורך התפר. לאחר כשעה, ועם התייבשות משחת האיטום, מיישמים שכבה נוספת של פוליסיל 300 ומוודאים שכל התפרים וראשי הברגים כוסו היטב.

 

יסוד קושר לבלוק גבס:

איטום הקירות יעשה באמצעות יישום יסוד קושר לבלוק גבס (על בסיס טרפנטין) בהתזה או בגלילה. ניתן לדלל עד 30% בטרפנטין מינרלי טמבור.

 

שרמיק:

אופן היישום:
יש לוודא שהתשתית עליה מיושם הדבק תהיה מפולסת, חלקה ונקיה. יש למרוח שכבה של כ 2-3 ¬ מ"מ על פני המשטח ולהסיר עודפים עם מרית משוננת. יש להימנע מיישום הדבק על פני מקטעים בשטח הגדול מ 3 ¬ מ"ר. יש להדביק את האריחים יבשים ונקיים בהידוק וסיבוב תוך השארת מרווחים של 3 מ"מ. לאחר ייבוש הדבק )כשבוע( יש למלא את החריצים ברובה CE33 או CE40.

 

רובה CE33 / רובה CE40:

הכנת התשתית:
יש לוודא כי תשתית האריחים יבשה ומקובעת היטב. יש לנקות היטב את המישקים מאבק, שאריות דבק, לכלוך, שמנים וכל חומר זר אחר

אופן היישום:
יש להוסיף CE33 למים קרים ונקיים ולערבב היטב עד לקבלת תערובת אחידה, ללא גושים, ובעלת גוון אחיד. ליישום הרובה במישקים יש להשתמש במרית גומי. בעת הדבקת האריחים והכנת המישקים לפני שהדבק או הטיט מתקשים, יש להקפיד כי 2/3 מעובי האריח יהיו נקיים מדבק או טיט. יש למלא את המישקים לעומק המישק באופן מלא. לאחר כ 15- דקות יש לנקות את עודפי הרובה על האריחים באמצעות ספוג לח וסחוט. ניתן לנקות רובה יבשה בעזרת בד רך ויבש. ניתן ללכת על הרצפה (דריכה קלה) לאחר 12 שעות מגמר יישום הרובה, ורק לאחר מכן ניתן להרטיב את הרובה. ב 5- ימים הראשונים מגמר יישום הרובה, יש לנקות את המשטח רק עם מים נקיים וללא כל תוסף אחר. הרובה מגיעה לתכונות ההידרופוביות המקסימליות שלה לאחר כ 5- ימים. ייבוש סופי של המערכת בתוך 7 ימים. יש להקפיד כי ספיגות האריחים לא תעלה על 6% כאמור בת"י 1555 ות"י 314 , ובהתאם להמלצת היצרן. מומלץ לבצע ניסוי על מספר אריחים קודם ליישום. במקרים בהם ספיגות האריח גדולה מ 6%- מומלץ לבצע בדיקה מקדימה של הרובה והאריחים.

מוצרים במערכת